Wójt Gminy Czeremcha informuję, że w dniach 6-9 czerwca 2017r. na terenie kraju przeprowadzone zostanie ćwiczenie pod nazwą "RENEGADE – SAREX 17/I" organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych. Podczas ćwiczenia odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W ramach treningu emitowany będzie:

- dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu

- dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

 

Więcej informacji na temat ostrzegania i alarmowania mieszkańców można znaleĽć na stronie e-podlaskie.eu

 https://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf