Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

W ramach Projektu zakupiono maszt oświetleniowy oraz dwa przedłużacze. Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha-Wieś.
Całkowity koszt zadania: 2000 zł.

 

DSC 0024 DSC 0025 DSC 0022