plakat2017

16 września 2017 (sobota) g. 17:00, Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

Związek Ukraińców Podlasia oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze zapraszają na prezentację tradycyjnej ukraińskiej muzycznej kultury Podlasia. „Dżereła” to po ukraińsku źródła – najczęściej bagienny, trudny do zdobycia teren, z którego początek biorą rzeki. Impreza ma wieloletnią tradycję i jest swoistą kontynuacją festiwalu „Polsko – Ukraińskie Spotkania Muzyczne”, który w Czeremsze był organizowany od 1998 roku. W tym roku na scenie wystąpią podlaskie zespoły folklorystyczne: grupy śpiewacze z Wólki Terechowskiej i Czeremchy Wsi, „Hiłoczka” z Czeremchy, „Ranok” z Bielska Podlaskiego, „Rodyna” z Dubiażyna, „Dobryna” z Białegostoku. Zgodnie z festiwalową tradycją, odbędzie się także pokaz obrzędu. Tym razem będzie to „Korowaj”, w wykonaniu zespołów „Nowina” z Moszczony Królewskiej i „Niezabudek” z Nurca. Nie zabraknie także gości z Ukrainy – na scenie wystąpią „Jaseny” oraz „Serpanok” z Korca.

 

https://pl-pl.facebook.com/events/325134734616943/