Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego

na dzień 

01.09.2017 r.

1.        emerytura i renta podstawowa  

886 zł 44 gr

2.        dodatek pielęgnacyjny  

209 zł 59 gr

3.        dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

314 zł 39 gr

4.        dodatek kombatancki  

209 zł 59 gr

5.        dodatek z tytułu tajnego nauczania  

209 zł 59 gr

6.        dodatek kompensacyjny  

31 zł 44 gr

7.        dodatek dla sieroty zupełnej  

393 zł 93 gr

8.        świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż  

209 zł 59 gr

9.        świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż  

209 zł 59 gr

10.    ryczałt energetyczny  

 166 zł 05 gr

11.    zasiłek pogrzebowy  4.000 zł 00 gr

12.    wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - rentowego:

         70%

       130% 

 

2.954 zł 50 gr

5.486 zł 90 gr

13.    kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95 % emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130%  

565zł 53 gr

14.    kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 
85 % emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130 %
 

480 zł 73 gr

15.    zasiłek macierzyński

 1.000 zł 00 gr

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego

 

1.    zasiłek chorobowy za 1 dzień

10 zł 00 gr

2.    jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

700 zł 00 gr