Konferencja "Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju"

 

Informujemy, iż w dniu 7 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala 115) odbędzie się Konferencja "Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju" realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim przy współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym.

Konferencja jest kierowana do kwaterodawców z obszarów województwa podlaskiego oraz samorządów i instytucji działających na rzecz turystyki wiejskiej.

Program konferencji oraz formularz zgłoszenia poniżej.

Wypełnioną kartę należy przesłać w terminie do 1 grudnia 2017 roku na adres: cit@podlaskieit.pl , lub pocztą na adres: 

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna,  Malmeda 6, 15-440 Białystok  

więcej:  www.podlaskie.ksow.pl 

źródło: PROT