Akademię z okazji  obchodów uchwalenia Konstytucji  3 Maja

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze
Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
Urząd Gminy Czeremcha

zapraszają na

Akademię z okazji  obchodów uchwalenia
Konstytucji  3 Maja

GOK Czeremcha 

dn. 30.04.2018 godz. 13.00

Wstęp wolny