XXXVII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

foto chór

Chór Metropolitarnego Okręgu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej
w Republice Kazachstanu 
Ałma-Ata (Kazachstan)


dn. 10 maja 2018         godz. 18.00

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

zapraszają

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”

Koncert odbędzie sie w ramach

XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowski Dni Muzyki Cerkiewnej

                                                                                                               wstęp wolny