KONCERT MUZYKI CERKIEWNEJ

 

 

Chór Odesskiej Narodowej Akademii Muzyki im. Antoniny Wasiliewny Nieżdanowej

Odessa, Ukraina

dyryguje: Galina Szpak

 Chór  został  założony  w  1936  r. przez prof. Konstantina Pigrowa. Na przestrzeni lat chórem dyrygowali wybitni uczniowie założyciela. W re- pertuarze chóru znajdują się utwory światowej i ukraińskiej klasyki. Chór jest uczestnikiem i laureatem wielu krajowych i międzynarodowych fe- stiwali Ukrainy, Austrii, Szwajcarii, Niemiec i Bułgarii. Chór wydał 2 płyty CD. Chórmistrzem i dyrygentem Chóru jest absolwentka i docent Odeskiego Konserwatorium, dyry- gentka znaczących chórów świec- kich i cerkiewnych, laureatka wielu nagród, autorka artykułów aranżacji i przekładów, juror konkursów - dr Galina Szpak.

 

Program:

  1. Artemi Wedel - Ti moja kripkost’ Gospodi
  2. Ałeksander Greczaninow - K Bogorodice prileżno
  3. Mykoła Leontowicz – Otcze nasz
  4. Irina Aleksijczuk - Swiat, Swiat, Swiat Gospod’ Sawaof
  5. Łesia Dyczko – Błagosłowi, dusze moja, Gospoda