Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha, Gmina Czeremcha

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

W ramach projektu zakupiono opryskiwacz plecakowy oraz 7 kompletów ubrania koszarowego. Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha.
Całkowity koszt zadania: 5000 zł.

 

20180918 080423 20180918 080433 20180918 080455

20180918 080811 20180918 080823