Rada Gminy Czeremcha, kadencja 2024-2029

 1. Anetta Justyna Niczyporuk
 2. Wiaczesław Bartoszewicz
 3. Piotr Własiukiewicz
 4. Tamara Szykuła
 5. Paweł Pietruczuk
 6. Aleksander Pagór
 7. Wiesław Borowik - wiceprzewodniczący
 8. Adam Czykwin
 9. Mariola Szymańczuk
 10. Mikołaj Wasiluk - przewodniczący
 11. Barbara Szatyłowicz
 12. Sławomir Turik
 13. Anna Bogaczuk
 14. Eugeniusz Daniluk
 15. Świetłana Rusin