Gminna Biblioteka Publiczna

17-240 Czeremcha

ul. 1 Maja 77

www.biblioteka.czeremcha.pl

tel: 085 6850844

biblioteka@czeremcha.pl

Dyrektor - mgr Alina Micewicz