Gminny Ośrodek Kultury

17-240 Czeremcha

ul. 1 Maja 77

www.gok.czeremcha.pl 

tel/fax: 085 6850084

e-mail: gok.czeremcha@gmail.com

Dyrektor - mgr Barbara Kuzub - Samosiuk