Bezpłatne szkolenie

kplw

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce w miesiącu styczniu 2019 r. przeprowadza bezpłatne szkolenie osób przeprowadzających ubój zwierząt na użytek własny (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność i pod nadzorem właściciela) lub w celu bezpośredniej dostawy przez producenta małych ilości drobiu, królików i zajęcy konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym.

Osoba dokonująca uboju powinna posiadać zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju, dotyczące tych gatunków których ubój na użytek własny jest dopuszczony.

Osoba przeszkolona otrzyma zaświadczenia o odbytym szkoleniu wystawionym przez Powiatowego Lekarz Weterynarii Osoby zainteresowane w/w szkoleniem, winny zgłosić się osobiście lub telefonicznie do :

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
ul. 11 Listopada 22; tel. 85 682 25 96

do dnia 15 stycznia 2019 r.

Zgłoszone osoby zostaną poinformowane osobiście o terminie i miejscu szkolenia.