Uwaga! Nowa kategoria osób posiadających uprawnienia do uzyskania Karty Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny mieszkańcy gminy Czeremcha mogą składać w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój nr 9 lub za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/strona-glowna

Wykaz partnerów Kary Dużej Rodziny https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr