Drukuj
Kategoria: załatwianie spraw

Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny mieszkańcy gminy Czeremcha mogą składać w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój nr 9 lub za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/strona-glowna

Wykaz partnerów Kary Dużej Rodziny https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr