Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania uchwały

Urząd Gminy Czeremcha informuje o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeremcha na 2019 rok.

Opinię do projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeremcha na 2019 rok można przedstawić w formie pisemnej w terminie do 21 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, pokój nr 5, w godzinach od 7.30 do 15.30.