Rozliczenie podatku dochodowego emeryta/rencisty KRUS za 2018 r.

 

W zdecydowanej większości przypadków KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę, wystawiając formularz PIT-40A.

Jeżeli emeryt/rencista otrzyma z KRUS PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego w 2018 r. nie osiągnął innego przychodu, który zgodnie z ustawą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód  z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), to emeryt lub rencista nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2018.

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza podatkowego PIT-40A) nie oznacza, że emeryt/rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym.

Jeżeli emeryt/rencista zamierza skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) – sam składa zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym. Wyżej wymienione zeznanie w urzędzie skarbowym składają również emeryci/renciści, którzy chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Należy pamiętać, aby takie zeznanie złożyć w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

 KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2018 rok i przekaże emerytowi/renciście formularz PIT-11A m.in., gdy:

-    przyznana emerytura/renta była wypłacana tylko przez część 2018 roku,

  • emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
  • realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
  • złożone zostało oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu lub wniosek o niedokonywanie rocznego obliczenia podatku (chyba, że oświadczenie takie emeryt/rencista wycofał w danym roku podatkowym),
  • nastąpił zgon emeryta/rencisty w 2018 roku lub w 2019 roku,
  • emeryt/rencista posiada świadczenie zawieszone.

Emeryt/rencista, który otrzyma PIT-11A lub PIT-11, musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz               PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. nie płacą emeryci/renciści, których roczny przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ze wszystkich źródeł) nie przekroczył w 2018 roku 8.000 zł. Jednak i w tym przypadku zeznanie podatkowe powinno być złożone w urzędzie skarbowym właściwym miejscu zamieszkania podatnika.