Ogólnopolski Program Promocji Polskich Produktów AGRO POLSKA

Informuję, że Międzynarodowe Targi Rzeszowskie ogłosiły kolejną – XXVI edycję Ogólnopolskiego Programu Promocji Polskich Produktów AGRO POLSKA, objętego honorowym patronatem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inicjatywa kierowana jest do firm sektora spożywczego, dostarczając narzędzi marketingu i reklamy na dwóch poziomach organizacyjnych: wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Organizator przekazał nam prośbę o zgłaszanie nominatów do tego konkursu, dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie propozycji firm mających swą siedzibę na terenie Państwa administrowania, które zasługują na posługiwanie się godłem promocyjnym Agro Polska. Prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z regulaminem, który znajduje się na stronie internetowej: www.agropolska.eu, nominacja na poziomie regionalnym jest nieodpłatna (producent ponosi koszty w kwocie 1 400-2 900 zł wyłącznie, jeśli zdecyduje się wziąć udział w konkursie na poziomie ogólnopolskim, a zróżnicowanie stawek wynika z wielkości zatrudnienia w firmie oraz zależy od ilości zgłaszanych produktów).

Mając na uwadze ramy czasowe określone przez organizatora, zwracam się z prośbą o wytypowanie i zgłaszenie propozycji w terminie do 28 lutego 2019 roku.

 

Kontakt: 85-66-54-826, produkty@wrotapodlasia.pl.

Dodatkowe informacje na temat przedsięwzięcia uzyskać można również w biurze organizacyjnym MTR: 17-862-61-69, biuro@agropolska.eu.

 

DYREKTOR

Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Andrzej Pleszuk