Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

 

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego

na dzień

1 marca 2019 r.

 

1.        emerytura i renta podstawowa

2.        najniższa emerytura

938 zł 97 gr

1.100 zł 00 gr

3.        dodatek pielęgnacyjny

222 zł 01 gr

4.        dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

333 zł 02 gr

5.        dodatek kombatancki

222 zł 01 gr

6.        dodatek z tytułu tajnego nauczania

222 zł 01 gr

7.        dodatek kompensacyjny

  33 zł 30 gr

8.        dodatek dla sieroty zupełnej

9.        dodatek dla 100 - latka

417 zł 27 gr

4.003 zł 88 gr

10.    świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż

 

222 zł 01 gr

11.    świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż

222 zł 01 gr

12.    ryczałt energetyczny

171 zł 41 gr

13.    zasiłek pogrzebowy

4.000 zł 00 gr

14.    wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - rentowego:

 

 

70%

3.404 zł 70 gr

130% 

6.322 zł 90 gr

15.    kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury
i renty (części wynoszącej 95 % emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130%

599 zł 04 gr

16.    kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej
85 % emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130 %

509 zł 22 gr

 

 

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego

 

1.        zasiłek chorobowy za 1 dzień

10 zł 00 gr

2.        jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

3.        zasiłek macierzyński

809 zł 00 gr

 

1.000 zł 00 gr