Lista terenów inwestycyjnych Gminy Czeremcha:

1) Czeremcha-Wieś, działki nr 451/12 i nr 451/13 
http://coi.wrotapodlasia.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=91

2) Czeremcha-Wieś, działka nr 759/7 
http://coi.wrotapodlasia.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=90

3) Czeremcha, działka nr 1124 
http://coi.wrotapodlasia.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=102

4) Stawiszcze, działka nr 2 
http://coi.wrotapodlasia.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=101

5) Czeremcha, działki nr 1258 i nr 1259 
http://coi.wrotapodlasia.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=89

6) Stawiszcze, działka nr 209/1 
http://coi.wrotapodlasia.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=92

7) Połowce, działki nr 429 i nr 430 
http://coi.wrotapodlasia.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=95