LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie XI” edycja 2019