„Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”

Rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu wojewódzkim – 18 czerwca 2019 r. 

Przesłanie zgłoszenia laureatki etapu wojewódzkiego do konkursu ogólnopolskiego – do 30 czerwca 2019 r. 

Nagrody:

I miejsce – 1000 zł

II miejsce- 700 zł

III miejsce- 500 zł  

Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie www.pirol.pl oraz na facebooku Podlaskiej Izby Rolniczej.

Wnioski mogą być przesyłane na adres email: białystok@pirol.pllistem poleconym lub złożone osobiście w siedzibie biura Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz do 31 maja 2019 roku z dopiskiem na kopercie zawierającej zgłoszenie oraz w wiadomości e-mail „Zgłoszenie na konkurs „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”. O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu wniosku do Podlaskiej Izby Rolniczej.