Wybory do Izb Rolniczych

W związku z wyborami do Izb Rolniczych

28 lipca 2019r.

 

Poszukujemy osób chętnych do uczestnictwa w pracach Komisji Okręgowej

 

Termin zgłaszania chętnych do 5 czerwca 2019 r.

Pod numerem

tel. 856760862, 856760858

lub w siedzibie Urzędu

 

Warunki uczestnictwa w komisji:

 

- Członek komisji mysi być płatnikiem podatku rolnego

- aby móc powołać komisję okręgową, skład komisji muli liczyć 5-7 osób