Akademia Kompetencji Cyfrowych

WIZUALIZACJA 3 FWZR plakat PWMPAkademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województw: Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych do mieszkańców Gminy Czeremcha.

Szczegółowa informacja w materiałach promocyjnych jak również w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha pok. nr 4, tel. 856850400, 856850394.

Osoba do kontaktu: Ireneusz Leoniuk