Drukuj
Odsłony: 374

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy przetargu nieograniczonego na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha".