Drukuj
Odsłony: 512

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi pn.: "Gmina Czeremcha: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha". Ogłoszenie nr 611318-N-2019