Drukuj
Odsłony: 522

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak zprawy:  GGiOŚ.271.3.2019.IL.  Nazwa zadania: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha".