Drukuj
Odsłony: 406

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego znak sprawy: GGiOŚ.271.2.2019.IL pn. "Przebudowa dróg gminnych nr: 109217B (Czeremcha-Wieś - ul. Duboisa), 109231B (ul. Duboisa) na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha". Znak sprawy GGiOŚ.271.2.2019.IL