Zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. W wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr: 109217B (Czeremcha-Wieś - ul. Duboisa), 109231B (ul. Duboisa) na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha". Znak sprawy GGiOŚ.271.2.2019.IL