Służba przygotowawcza

wku przyg

Od stycznia 2020 roku potwierdzony wzrost uposażenia żołnierzy

 • wybrane dodatkowe uprawnienia w zawodowej służbie wojskowej (dodatkowe uposażenie roczne
  tzw. „trzynastka”, gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny, stopniowy wzrost uposażenia
  z upływem lat służby, możliwość wyboru jednej z form zakwaterowania – w tym comiesięczne świadczenie mieszkaniowe zależne od miejsca pełnienia służby – garnizon Białystok – 660 zł „na rękę”)
 • możliwość pełnoprawnego ubiegania się o powołanie do służby zawodowej w wybranej jednostce wojskowej (aktualne uposażenie szeregowego zawodowego – 2993 zł „na rękę”)

PERSPEKTYWY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 • na zakończenie szkolenia odprawa finansowa w wysokości 2250 zł brutto
 • miesięczne uposażenie w okresie szkolenia w wysokości 1095 zł brutto
 • okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się do stażu pracy
 • w czasie urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje prawo do wszystkich uprawnień pracowniczych,
  z wyjątkiem wynagrodzenia
 • w przypadku pracownika (umowa o pracę) pracodawca na okres trwania służby przygotowawczej ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego oraz wypłacić odprawę w wysokości
  2-tygodniowego wynagrodzenia
 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna, ubezpieczenie, ulgowe przejazdy, urlopy

W OKRESIE 4 MIESIĘCZNEGO SZKOLENIA

WYNAGRODZENIE I UPRAWNIENIA

 • posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia czynnej służby wojskowej
  (stosowne skierowania otrzymasz w WKU)
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
 • niekaralność za przestępstwa umyślne
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • złożenie wniosku w WKU do końca grudnia 2019 r. (do WKU należy zabrać ostatnie świadectwo szkolne)

WARUNKI POWOŁANIA

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim prowadzi nowy nabór do służby przygotowawczej. Jest to rodzaj służby wprowadzony dla pełnoletnich kobiet i mężczyzn, którzy nigdy nie pełnili służby wojskowej. Głównym celem służby przygotowawczej jest wyszkolenie ochotników dające im możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej.