Drukuj
Odsłony: 471

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Czeremcha w sprawie gospodarki odpadami na terenie Gminy Czeremcha w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.