OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozwój infrastruktury transportowej poprzez przebudowę ulic Leszczynowej, Wierzbowej, Jałowcowej, Kasztanowej, odcinek Klonowej w Czeremsze, Gmina Czeremcha - Numer ogłoszenia: 55302 - 2009;

 

  • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) ,,Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę ulic: Leszczynowej, Wierzbowej, Jałowcowej, Kasztanowej, odcinek Klonowej w Czeremsze, Gmina Czeremcha" CPV: 45.23.31.20-6.
  • Dokumentacja budowlana