Urząd Gminy Czeremcha przypomina producentom rolnym o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w nieprzekraczalnym terminie od dnia 03 lutego 2020r. do 2 marca 2020r.

Do wniosków należy dołączyć oryginały faktur potwierdzających zakup oleju napędowego (faktury za okres od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.).

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój Nr 14, stronie internetowej Gminy Czeremcha lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czeremcha.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego