INFORMACJA O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czeremcha od dnia 1 stycznia 2020 roku

Urząd Gminy informuje, że

opłata powinna być wnoszona na dotychczasowe indywidualne konta bankowe PKO BP S.A. (nr konta dostępny w Urzędzie Gminy Czeremcha, pokój nr 5).

         Obowiązujące terminy dokonywania wpłat pozostają bez zmian:

  • za styczeń, luty, marzec – do 15 marca
  • za kwiecień, maj, czerwiec – do 15 czerwca
  • za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września
  • za październik, listopad, grudzień – do 15 grudnia