Działając we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego pragniemy serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym produktu lokalnego, organizowanego w ramach funkcjonowania Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego (https://produkty.podlaskie.eu/). Cykl spotkań zaplanowano w czterech lokalizacjach województwa podlaskiego, a jedną z nich jest Hajnówka. Spotkanie w Hajnówce odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. w Hajnowskim Domu Kultury.

Spotkanie kierowane jest do wszystkich, zainteresowanych produktem lokalnym, w szczególności producentów, restauratorów, pszczelarzy, placówek oświatowych posiadających własne kuchnie czy prowadzących stołówki, właścicieli sklepów, sympatyków produktu lokalnego itp.

Spotkanie będzie miało charakter szkoleniowo-edukacyjny i będzie dotyczyć m.in. następujących obszarów:

  • formalności podatkowe i sanitarno-weterynaryjne
  • wspólne formy promocji, przedstawienie idei Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego
  • rejestracja produktów tradycyjnych oraz certyfikacja żywności wysokiej jakości
  • wprowadzania lokalnych produktów do szkolnych stołówek, restauracji, agroturystyki
  • zacieśniania współpracy między producentami i samorządem.

W trakcie spotkania przewidziano degustację produktów lokalnych. Do dobra okazja do ich promocji. Zachęcamy lokalnych producentów do zgłaszania do degustacji swoich produktów, dań wytwarzanych lokalnie, na bazie lokalnie dostępnych składników – w formie prezentacji indywidualnej lub w sposób zorganizowany. W tym celu proszę bezpośrednio kontaktować się pod numerem telefonu: 85 682 65 45, lub poprzez e-mail: m.chirko@hajnowka.pl.

Zachęcamy do prezentacji i udostępnienia swoich wyrobów.

Wymagane jest potwierdzenie uczestnictwa poprzez rejestrację on-line za pośrednictwem strony evenea.pl/event/PCPL

Szczegóły spotkania znajdują się w dołączonej korespondencji.

Zaproszenie

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego deklarujących zainteresowanie współpracą z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego

Magdalena Chirko

Urząd Miasta Hajnówka

Referat Polityki Gospodarczej