UWAGA!!! Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze informuje o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno –wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu i szkole podstawowej od dnia 12.03.2020 r. (czwartek) na okres 14 dni tj. do dnia 25.03.2020r. (środa).

W dniach 12-13.03.2020 r. (czwartek i piątek) w przedszkolu i szkole podstawowej będą prowadzone działania opiekuńcze dla tych dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki w domu.

Od dnia 16.03.2020 r. (poniedziałek) wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły podstawowej.

Drogi Rodzicu !!!

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu !!!

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Dyrektor ZSP w Czeremsze
mgr Joanna Gnatowska