WAŻNE !

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCESzanowni Państwo,

            W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 i ogłoszoną 11 marca 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemią tego koronawirusa, apeluję o ograniczenie w miarę możliwości załatwiania osobiście spraw administracyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce.
Komunikat ten jest w szczególności kierowany do osób:
- z objawami przeziębienia (gorączka, kaszel, duszność, problemy
  z  oddychaniem oraz bóle mięśniowe),
-powracających z zagranicy.
            Zachęcam Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą: telefonu, faxu, wiadomości e-mail,  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-puap) lub listownie.
Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin wizyty (stawiennictwa) do końca marca b.r.   oraz  pracodawcy  w  sprawie  zgłoszenia  ofert pracy
 i miejsc aktywizacji zawodowej mogą to załatwić w wyżej wymieniony sposób.
Proszę również Państwa o rozważenie  możliwości przesunięcia terminu rejestracji na okres późniejszy.
 Wykaz kontaktów:

  • telefonicznie:

- centrala 85 6829610; 
           - pośrednictwo pracy 85 68296 22 do 26;
           - instrumenty rynku pracy 85 6829613,14;
           - rejestracja 85 6829627do 29;

  • fax 85 6829611; 
  • e-mail:biha@praca.gov.pl;
  • e-puap: PUP_Hajnowka;
  • listownie: Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 10A,

17-200 Hajnówka

Niniejszy komunikat zostaje wydany w trosce o zdrowie Państwa
i pracowników urzędu.

Hajnówka, 2020.03.12
                                                                  Z poważaniem
                                                                                                   
                                                                                                    Dyrektor

                                                                                    Powiatowego Urzędu Pracy
                                                                                                    w Hajnówce

                                                                                                Marek Roszczenko