W dniach 23-28 marca 2020 r. zgodnie z pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.  Dz. U. 2020, poz. 258 odbywać się będą pomiary pola elektromagnetycznego, którego źródłem jest stacja nadawcza telefonii komórkowej zlokalizowana przy ul. Fabrycznej 7. Pomiarów będzie dokonywać Laboratorium Badawcze Atomik z siedzibą: Al. K.E.N. 105/78, 02-722 Warszawa,  na zlecenie operatora telefonii komórkowej, w celu potwierdzenia bezpieczeństwa dla środowiska.

Powyższe zawiadomienie skierowane jest do osób zamieszkałych w budynkach pod adresami: Czeremcha ul. Fabryczna 13, 15, 17 , 26A, 28A, 29, 31, 52, 54.