W zawiązku z realizacja przedmiotowej inwestycji Wykonawca Torpol S.A. zawiadamia o planowanym w dniu 20.04.202 r. zamknięciu przejazdu kolejowego w km 92.944 linii 31 Czeremcha - Hajnówka w ciągu drogi gminnej nr 109157B Repczyce - Kuzawa oraz prowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Planowane zamknięcie nastąpi w dniu 20.04.2020 o godz. 8:00. Ponowne otwarcie przejazdu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni.