W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze realizuje projekt pt. Akademia Tradycji. W ramach projektu od 15 maja do 15 października 2020 r. realizowane będą następujące działania:

Warsztaty:
wyplatanie ze słomy, garncarstwo, filcowanie, tkactwo, sitodruk, pogadanki, wykłady o rzemiosłach i współczesnym designie

FILCOWANIE GRANCARSTWO PLAKAT TKACTWO sitodruk wyplatanie

Więcej informacji na
https://www.facebook.com/events/616194692304513/?active_tab=about
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Gin%C4%85cych-Rzemios%C5%82-566302143412066/

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020"

2020 NCK dofinans etnopolska RGB