Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze warsztaty serowarskie