URZĄD GMINY CZEREMCHA ZAWIADAMIA O WYŁOŻENIU UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU OBRĘBÓW: BEREZYSZCZE, CZEREMCHA, CZEREMCHA-WIEŚ, JANCEWICZE, OPAKA DUŻA, PISZCZATKA, POHULANKA, POŁOWCE, WÓLKA TERECHOWSKA OD DNIA 27-07-2020 NA OKRES 60 DNI, W TYM W CIĄGU 30 DNI WŁAŚCICIELE LASÓW MOGĄ SKŁADAĆ ZASTRZEŻENIA I WNIOSKI DOT. WW. PROJEKTU.


PLAN DOSTĘPNY JEST W URZĘDZIE GMINY CZEREMCHA, POKÓJ NR 5 W DNI ROBOCZE W GODZ. 7.30 – 15.30.