Przebudowa drogi

Prace dotyczące przebudowy drogi powiatowej 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki)- droga krajowa Nr 66 dobiegają końca. Remont trasy o długości 1594 m obejmował: wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronnych poboczy z kruszywa, przebudowa istniejących zjazdów, odmulenie rowów, remont przepustów pod zjazdami oraz wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

droga miedwieżyki DSC 0085 DSC 0087