zl

W związku z pandemią koronawirusa Wójt Gminy Czeremcha informuje, iż wpłaty z tytułu zobowiązań podatkowych IV raty za rok 2020 będzie można dokonać jedynie na indywidualne konta (wskazane w decyzji wymiarowej) poprzez bank, pocztę i drogą elektroniczną.

                                                                                                                Wójt Gminy Czeremcha