ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP CZEREMCHA, GMINA CZEREMCHA.

DSC 0110 DSC 0104 DSC 0107 DSC 0111

Gmina Czeremcha uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 70 000 zł, które zostało przekazane w ramach dotacji celowej dla OSP w Czeremsze. Środki finansowe przeznaczono na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.