Drukuj
Odsłony: 108

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku z Fundacją Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA rozpoczynają rekrutacje uczestników projektu pt. „Dobre miejsce”.

W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (osoby niesamodzielne) z terenu powiatów bielskiego, siemiatyckiego i hajnowskiego zostaną objęte usługami społecznymi w postaci usług opiekuńczych i asystenckich prowadzonych w placówce – Dziennym Domu Pomocy, mieszkaniu wspieranym lub niestacjonarnie (w miejscu zamieszkania). Projekt zakłada, że wsparcie osób niesamodzielnych odbędzie się na podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Szczegóły na https://www.kta.bialystok.pl/20,A-aktualnosci-0-36.html