Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Czeremcha informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) od dnia 18 grudnia 2020 roku na okres 30 dni zostaną wyłożone do publicznego wglądu spis i karta inwentaryzacyjna nieruchomości przeznaczonej do komunalizacji na rzecz Gminy Czeremcha, oznaczonej nr geodezyjnym 669 o pow. 3,33 ha, obręb Stawiszcze, gmina Czeremcha.
Dokumenty zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, pokój nr 5, w godzinach od 7.30 do 15.30, gdzie można składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia.