Ogłoszenie (2)

W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk w porozumieniu z zastępcą Dyrektora SPZOZ w Hajnówce Tomaszem Musiukiem uzgodnił, że w dniu 18.02.2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze ul. 1-go Maja 77 od godz. 8:30 do 10:30 będzie możliwość wykonania testu w kierunku przeciwciał  SARS-COV-2.  Badanie to wykrywa przeciwciała anty-SARS-CoV-2 , które są wytwarzane w odpowiedzi na kontakt z koronawirusem. Test daje nam informację o tym czy pacjent przebył infekcję (np. pozwala zidentyfikować ozdrowieńców). Nie jest stosowany w diagnostyce aktualnego zakażenia czy oceny leczenia.

Chęć wykonania u mieszkańców Czeremchy testu można zgłaszać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze, numer tel. 856850129. W razie dużego zainteresowania testami mieszkańców Gminy będziemy uzgadniać kolejne terminy badań

 

 Koszt testu wynosi 60 zł.