Granicą Państwa Polskiego jest linia oddzielająca terytorium Państwa Polskiego od terytoriów innych państw. Granica państwowa rozgranicza również przestrzeń powietrzną, wody i wnętrze ziemi.

image001 image002