Pasem drogi granicznej jest obszar o szerokości 15 metrów, licząc od linii granicy państwowej w głąb kraju, od brzegu wód granicznych lub brzegu morskiego.

image013

Przebywanie na pasie drogi granicznej od znaku granicznego 264 do znaku granicznego 303 jest zabronione.